Info

Jindřich Pevný.

Narodil se 1961 v Plzni. Malbě, grafice a plastice se profesionálně věnuje od 90. let. Svoje práce vystavoval na několika desítkách samostatných a skupinových výstav. V roce 2005 obdržel cenu poroty na Mezinárodním bienále drobné grafiky GRAFIX 2005 v Břeclavi za kolekci barevných linorytů. Uskutečnil řadu realizací v soukromých i veřejných prostorách. Zabývá se také divadlem a hudbou. Žije a pracuje v Pomezí u Poličky na Českomoravské vrchovině.

Zastoupení: Muzeum loutkářských kultur Chrudim, Muzeum a galerie Břeclav, pnp – kabinet ex libris Chrudim. Soukromé sbírky v Česku, ve Francii, Dánsku, Holandsku, Německu, Velké Británii, v Argentině, USA a v Japonsku.

Podivuhodné bytosti.

Když časně ráno, spíše na konci noci nepřerušené spánkem, vyjdeš na zahradu svého domu, nebo jen otevřeš okno svého panelového bytu, můžeš – bude-li ten den dnem kdy táhnou – spatřit nad obzorem podivné hejno letících bílých okřídlených koní táhnoucích odněkud z velké dálky někam ještě dál…. Kam, to nikdo neví, protože nikdo přesně nezná jejich trasy ani místa jejich odpočinku.

Pokud si tě ale spánek včera vyhledal a nebo jen okno bylo otevřeno příliš pozdě, letící hejno pegasů už asi neuvidíš. Je zase někde v místech, kde právě končí noc a kde právě ospalý malíř odložil štětec a vyhlédl z okna. . .

Ale nepropadej smutku. Ještě i v tuto pozdní chvíli můžeš potkat, budeš-li se pozorně dívat, mnoho těch nejpodivuhodnějších bytostí…

Jindřich Pevný